Strand i svartvitt

TJÄNSTER (EXEMPEL)

 • Självdeklarationer
 • Skatteberäkningar
 • Omprövningsärenden
 • Skatteprocesser
 • Anstånd med skattebetalning
 • Preliminär skatt (t.ex. F-skatt)
 • Sociala avgifter
 • Moms

Tjänster inom det Internationella skatteområdet (exempel)

 • Bosättningsfrågor
 • Beskattningsfrågor vid utflyttning från Sverige
 • Beskattningsfrågor vid inflyttning till Sverige
 • Svenskt företag med verksamhet utomlands
 • Utländskt företag med verksamhet i Sverige
 • Svensk person är anställd utomlands eller åker utomlands på tjänsteresa
 • Utländsk person är anställd i Sverige eller kommer till Sverige på tjänsteresa
 • Särskild inkomstskatt för personer som är bosatta utomlands (SINK)
 • Avräkning av skatt