Strand i svartvitt

VÄLKOMMEN TILL OSS

Vi kan erbjuda hjälp med svenska och internationella skattefrågor för privatpersoner och företag.

Vi har mångårig erfarenhet av juridiskt arbete inom skatte - och avgiftsområdet. Erfarenhet finns av arbete från såväl den offentliga sektorn (skattedomstol och skattemyndighet) som från den privata sektorn.

Inom det internationella området har vi gedigna kunskaper om tolkning och tillämpning av såväl svensk intern rätt på området som av skatteavtal (avtal för undvikande av dubbelbeskattning) och socialavgiftskonventioner med andra länder samt EU-regler.