Strand i svartvitt

VANLIGA FRÅGOR

  • Vad får jag ha kvar i Sverige när jag flyttar utomlands utan att anses som fortsatt bosatt i Sverige enligt skattereglerna? Lägenheten? Sommarstugan? Familjen? Företaget?

  • Om jag planerar att flytta från Sverige vilket land skall jag då flytta till med hänsyn till min specifika situation? Hur kommer mina inkomster från Sverige att beskattas efter utflyttning? Hur beskattas min pension från Sverige om jag flyttar till Spanien? I Sverige eller i Spanien och hur stor blir skatten?

  • Hur beskattas mina inkomster från och mina tillgångar i hemlandet om jag flyttar till Sverige?

  • Om mitt företag har verksamhet utomlands hur beskattas då den utländska delen av verksamheten? Utomlands? I Sverige? I båda länderna med avräkning av det ena landets skatt? Hur kommer eventuell svensk personal att beskattas och var skall de sociala avgifterna för dessa betalas?

  • Om mitt utländska företag planerar att bedriva verksamhet i Sverige hur beskattas då den svenska delen av verksamheten? Utomlands? I Sverige? I båda länderna med avräkning av det ena landets skatt? Hur kommer eventuell utländsk personal att beskattas och var skall de sociala avgifterna betalas för dessa?

  • Vad gäller när jag är anställd utomlands utan att flytta från Sverige enligt skattereglerna. Kan jag vara befriad från beskattning av min lön enligt den så kallade sexmånadersregeln och hur många dagar kan jag i så fall vara i Sverige under ett år? Om jag åker på tjänsteresa utomlands var beskattas i så fall min inkomst? I Sverige? Utomlands? I båda länderna med avräkning för det ena landets skatt?

  • Vad gäller när jag som bosatt utomlands är anställd i Sverige. Beskattas min inkomst i Sverige eller utomlands eller i båda länderna med avräkning för det ena landets skatt. Om jag i stället kommer till Sverige på tjänsteresa, för en utländsk arbetsgivares räkning, hur länge får jag då vara här utan att beskattas?

  • Om jag kommer till Sverige för en kortare tid eller om jag efter uppehåll i min Sverigevistelse kommer flera gånger till Sverige, hur stor blir då skatten. Hur länge får jag stanna i Sverige varje gång och hur långa måste uppehållen vara för att jag skall kunna betala SINK – skatt (25%)?

  • Vad skall jag göra om jag har blivit beskattad både i Sverige och i ett annat land för samma inkomst?